Pasbort


Bydd pasbort Ffordd Pererindod Penrhys yn swfenir, yn ogystal a rhoi bach o hwyl wrth gyflawni heriau ar hyd y ffordd. Fe gafodd yr unarddeg stamp eu cynllunio gan ddisgyblion ysgol a’u noddi gan Ganolfan y Bathdy Brenhinol a’u harchebu drwy Media Design. Mae’r stampiau yn cael eu lleoli mewn gwahanol fannau ar hyd y Daith, gan gynnwys siopau, eglwysi, tafarndai, a chanolfannau cymunedol (gwnewch yn siwr cyn cychwyn eich bod yn gwybod beth yw’r oriau agor).

Lawrlwythwch ac argraffwch y pasbort trwy ddefnyddio’r dolenni isod. Gallwch ddefnyddio’r fersiwn mewn lliw neu ddu a gwyn.

Pasbort Ffordd Pererindod Penrhys mewn lliw.

I lawrlwytho cliciwch yma.

Pasbort

Pasbort

Pasbort Ffordd Pererindod Penrhys du a gwyn.

I lawrlwytho cliciwch yma.

Pasbort

Pasbort

Lleoliadau’r Stampiau

Siop Cadeirlan Llandaf
Clôs y Gadeirlan
Caerdydd
CF5 2LA

 

Jaspers Tea Rooms
6-8 Stryd Fawr
Llandaf
Caerdydd
CF5 2DZ

Swyddfa’r Post
Radyr Court Precinct
Danescourt Way
Caerdydd
CF5 2SF

 

Coffi Siop Llys Radur,
Clos Rachel
Danescourt
Caerdydd
CF5 2SH

Eglwys Crist
Heol Isaf
Caerdydd
CF15 8DY

 

Alex Gooch
7 Heol y Parc
Radur
CF15 8DF

Eglwys St Catwg
(Porth y fynwent)
Heol yr Eglwys
Pentyrch
CF15 9TH

Creigiau Inn
Heol yr Orsaf
Creigiau
CF15 9NT

The Dynevor Arms
Heol Llantrisant
Groesfaen
CF72 8NS

Neuadd y Dref
Castle Green
Llantrisant
CF72 8EE

 

Oriel y Butcher’s Arms
Heol Y Sarn
Llantrisant
CF72 8DA

Truly Scrumptious
7 Stryd y Felin
Tonyrefail
CF39 8AB

 

Capel Hill Stores
Heol Tŷ Llwyd
Tonyrefail
CF39 8YU

Canolfan Gymunedol Waun Wen
1 Waun Wen
Porth
CF39 9LX

Park Stores
Heol Nile
Tonypandy
CF40 2UY

Clwb Golff Rhondda
Pontygwaith
Ferndale
CF43 3PW

 

Swyddfa’r Post
Canolfan Y Ffynnon
Penrhys
CF43 3NS

Llwybr a Mapiau


Poster y Llwybr

Cysylltwch â ni


E-bost: post@penrhyspilgrimageway.wales

Ynys yw Pen-rhys yn nhrwyn y fforest, 
Bara ‘fferen a dŵr swyn.

gan Gwilym Tew circa 1470

Gweithio mewn partneriaeth


Cardiff Caerdydd, Rhondda Cynon Taf