Bwyd a Llety


Mae siopau, caffis, tafarndai a bwytai ar y Stryd Fawr.

 

Mae'r manylion am lety ar y map isod:

Mae siopau a chaffis ar Heol yr Orsaf, Gerddi Windsor a Heol y Parc.

Mae tafarn y Creigiau Inn ar Heol yr Orsaf ac mae archfarchnad fach ar Heol Caerdydd.

Mae tafarn y Dynevor Arms ar Heol Llantrisant.

Mae digon o siopau, caffis, tafarndai a bwytai yn y dref.


Am lety gweler y map isod:

Mae siopau, caffis a thafarndai yn yr ardal y Stryd Fawr a Stryd y Felin.

Mae tafarn y Trebanog Arms ar Heol Trebanog, gyda siop gwerthu popeth ar Heol Rhiwgarn.

Mae siop ar Heol Nile.

Mae siop yng nghanol y stad, a chaffi cymunedol yn Eglwys Undebol Llanfair.

 

Am lety gweler y map isod.

 

Llwybr a Mapiau


Poster y Llwybr

Cysylltwch â ni


E-bost: post@penrhyspilgrimageway.wales

Ynys yw Pen-rhys yn nhrwyn y fforest, 
Bara ‘fferen a dŵr swyn.

gan Gwilym Tew circa 1470

Gweithio mewn partneriaeth


Cardiff Caerdydd, Rhondda Cynon Taf