Galeri


Pont ger Trefeurig Isaf
pic01
 • Pont ger Trefeurig Isaf
 • Fferm Castell-y-Mynach, Creigiau
 • Gafr fusneslyd
 • Radur i Bentyrch, Golygfa o Fôr Hafren
 • Defaid uwchlaw Trebanog
 • Y Bathdy Brenhinol o Gomin Llantrisant
 • Cerflun y Forwyn Fair ym Mhenrhys
 • Y Ffynnon ym Mhenrhys
 • Tuag at Llantrisant, ger Cross Inn
 • Trebanog i Benrhys
 • Treboeth i Donyrefail
 • Treboeth, ger Pant-y-Brad
 • Yr olygfa i'r Gogledd o Bant-y-Brad
 • Ysgol Gynradd Llantrisant yn plannu eirlysiau
 • Ysgol Gynradd Danescourt yn plannu eirlysiau

Llwybr a Mapiau


Poster y Llwybr

Cysylltwch â ni


E-bost: post@penrhyspilgrimageway.wales

Ynys yw Pen-rhys yn nhrwyn y fforest, 
Bara ‘fferen a dŵr swyn.

gan Gwilym Tew circa 1470

Gweithio mewn partneriaeth


Cardiff Caerdydd, Rhondda Cynon Taf