Fideos


Ymunwch a Peri'r Pererin wrth iddo gerdded o Eglwys Gadeiriol Llandaf i Benrhys.

Nia Jones from S4C's 'Dechrau Canu, Dechrau Canmol' visits the Penrhys Pilgrimage Way (with English subtitles).
(Welsh translation coming soon...)

Cynhyrchodd Lauren Slye, athrawes Addysg Grefyddol yn Ysgol Gyfun Treorci, y fideo hwn ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 3 gyda help oddiwrth Beti George. Diolch Beti a diolch Lauren.

Wyn Emanuel recorded his experience of walking the Penrhys Pilgrimage Way.
(Welsh translation coming soon...)

Celebrating 25 years of Llanfair Church in Penrhys.
(Welsh translation coming soon...)

A brief history of Penrhys, made with local young people in 2007, with a specially-written song.
(Welsh translation coming soon...)

The Penrhys Festival in 2008.
(Welsh translation coming soon...)

Footage of the Penrhys Pilgrims Pack of resources created for the Penrhys Festival in 2008.
(Welsh translation coming soon...)

The creation of the Penrhys Amphitheatre in 1991.
(Welsh translation coming soon...)

 

Llwybr a Mapiau


Poster y Llwybr

Cysylltwch â ni


E-bost: post@penrhyspilgrimageway.wales

Ynys yw Pen-rhys yn nhrwyn y fforest, 
Bara ‘fferen a dŵr swyn.

gan Gwilym Tew circa 1470

Gweithio mewn partneriaeth


Cardiff Caerdydd, Rhondda Cynon Taf