Partneriaid


Cardiff Council

Cyngor Caerdydd

The Cathedral School

Ysgol y Gadeirlan

The Diocese of Llandaff

Archesgobaeth Llandaf

Llandaff Cathedral

Cadeirlan Llandaf

The Llandaff Society

Cymdeithas Llandaf

Llanfair Uniting Church, Penrhys

Eglwys Undebol Llanfair, Penrhys

Llantrisant Community Council

Cyngor Cymuned Llantrisant

John Andrews Charitable Trust

Ymddiriedolaeth Elusennol John Andrews

Radyr and Morganstown Community Council

Cyngor Cymuned Radur a Threforgan

Ramblers Holidays Charitable Trust

Ymddiriedolaeth Elusennol Gwyliau Crwydwyr

Rhondda Cynon Taf County Borough Council

Cyngor Bwrdeisdref Sir Rhondda Cynon Taf

The Royal Mint Experience

Profiad y Bathdy Brenhinol

St Catwg’s Church, Pentyrch

Eglwys Sant Catwg, Pentyrch

St John the Baptist Church, Danescourt

Eglwys Sant Ioan Fedyddiwr, Danescourt

Tonyrefail and District Community Council

Cyngor Cymuned Tonyrefail a'r Cylch

Trivallis

Trivallis

Tŷ Cerdd

Tŷ Cerdd

Cyngor Cymuned Pentyrch

Cyngor Cymuned Pentyrch

logo Cyngor Cymuned Pontyclun

Cyngor Cymuned Pontyclun

Eglwys Methodist Radyr

Eglwys Fethodist Radur

Radyr History Society

Cymdeithas Hanes Radur

 

 

 

Llwybr a Mapiau


Poster y Llwybr

Cysylltwch â ni


E-bost: post@penrhyspilgrimageway.wales

Ynys yw Pen-rhys yn nhrwyn y fforest, 
Bara ‘fferen a dŵr swyn.

gan Gwilym Tew circa 1470

Gweithio mewn partneriaeth


Cardiff Caerdydd, Rhondda Cynon Taf