Dathliad Plant


Ym mis Mawrth 2020, fe gafodd plant o ysgolion cynradd ger llwybr Ffordd Pererindod Penrhys eu gwahodd i Eglwys Gadeiriol Llandaf ar gyfer dathliad arbennig oedd yn cynnwys cerddoriaeth gan Hilary Tann a chyflwyno storiau yn rhyngweithiol gan Claire Boot.

Ond o ganlyniad i’r cyfyngiadau oherwydd y coronafeirws, mae’r digwyddiad wedi ei ohirio. Ar Facebook a Twitter gallwch weld beth yw’r diweddaraf.

Llwybr a Mapiau


Poster y Llwybr

Cysylltwch â ni


E-bost: post@penrhyspilgrimageway.wales

Ynys yw Pen-rhys yn nhrwyn y fforest, 
Bara ‘fferen a dŵr swyn.

gan Gwilym Tew circa 1470

Gweithio mewn partneriaeth


Cardiff Caerdydd, Rhondda Cynon Taf