Croeso i Ffordd Pererindod Penrhys


Mae Penrhys yn y Rhondda wedi bod yn ganolbwynt i pererindod dros ganrifoedd lawer. Heddiw, fe allwch gerdded ar hyd Ffordd Pererindod Penrhys o Gadeirlan LLandaf yng Nghaerdydd a dod o hyd i lwybr sydd â chyfoeth o hanes wrth i chi deithio trwy dirlun De Cymru sydd wastad yn newid.

Mae'r ffordd yn dilyn llwybrau cyhoeddus am 21 milltir o Gadeirlan LLandaf yng Nghaerdydd i Benrhys yn y Rhondda. Mae'n cael ei rhannu i chwe rhan ac mae'n bosib cyrraedd sawl man ar drafnidiaeth gyhoeddus. Fe all y llwybr gael ei gerdded fesul darn neu ddarnau ar y tro. Neu mae'n bosib ei gerdded ar ei hyd dros ddeuddydd, gan aros un noson yn Llantrisant. Mae'r llwybr yn mynd trwy neu'n agos at fannau o ddiddordeb - ac yn ystod y siwrnai, peidiwch ag anghofio printio pasbort a chasglu'r unarddeg stamp sy wedi eu cynllunio'n abennig.

Daliwch ati!

Am y newyddion diweddaraf, ewch i'n Facebook a Twitter


Twitter

Llwybr a Mapiau


Poster y Llwybr

Cysylltwch â ni


E-bost: post@penrhyspilgrimageway.wales

Ynys yw Pen-rhys yn nhrwyn y fforest, 
Bara ‘fferen a dŵr swyn.

gan Gwilym Tew circa 1470

Gweithio mewn partneriaeth


Cardiff Caerdydd, Rhondda Cynon Taf