slide-1

Penrhys Pilgrimage Way

Be one of the first modern day pilgrims to walk the path from the spectacular Cathedral in Llandaff to the Holy Well and Hallowed Shrine of our Lady at Penrhys. The Penrhys Pilgrimage Project is recreating and waymarking the pilgrimage route which can easily be completed in two days, thus providing a great introduction to making a pilgrimage. If you are considering pilgrimage, or just want a good walk to explore parts of the South Wales valleys, this route is for you.

In March 2020 the Penrhys Pilgrimage Way will be launched with an act of celebration at Llandaff Cathedral. In medieval times the Penrhys Pilgrimage was a very important pilgrimage in Wales and the re-created route now follows public rights of way from Llandaff Cathedral to Penrhys. It provides an exciting way of connecting those who walk it with past pilgrims who travelled this route in Middle Ages.

The route:
 • offers a 21-mile walk through some beautiful countryside running from Llandaff Cathedral’s West Door to the important medieval shrine at Penrhys, where a statue of Mary and the holy well can be seen today.
 • can be completed comfortably in two days, with a break in historic old Llantrisant.
 • could alternatively be walked in smaller sections of 2 to 3 hours each.
 • can be accessed by buses and/or trains calling at Llandaff, Radyr, Creigiau, Groesfaen, Llantrisant, Tonyrefail, Trebanog, Dinas and Penrhys.
 • passes several refreshment points and shops on or near the path.
 • follows public rights of way throughout.

During 2019 the route will be waymarked using the distinctive logo (as seen on this website) and promoted within the communities along the way. Several leaflets are currently being prepared, each describing a particular section with local information and history. This website will be developed to provide fuller information about what you’ll find along the way including places to stay and visit, together with educational materials derived from the route. So, keep watching this space…..

Ffordd Bererindod Penrhys

Byddwch yn un o bererinion cyntaf, yn yr oes bresennol, i gerdded y ffordd o Gadeirlan Llandaf i'r ffynnon gysegredig ym Mhen-rhys. Y mae Project Pererindod Pen-rhys yn ail greu ac yn arwyddo'r ffordd. Mae'n bosib cerdded o Landaf i Ben-rhys mewn dau ddiwrnod, cyflwyniad hawdd i'r syniad o bererindod. Os ydych chi'n meddwl am fynd ar bererindod neu eisiau crwydro rhai o gymoedd harddaf de Cymru, dyma'r ffordd i chi.

Ym mis Mawrth 2020 fydd Ffordd y Bererindod i Ben-rhys yn cael ei hagor yn swyddogol gyda dathliad yn Eglwys Gadeiriol Llandaf. Yn y canol oesoedd roedd y ffordd i Ben-rhys yn un o’r ffyrdd pererindod pwysicaf yng Nghymru. Mae'r ffordd sydd wedi ei hail greu yn dilyn ffyrdd cyhoeddus ar hyd y daith. Mae modd ail gysylltu â'n cyn deidiau o'r canol oesoedd.

Y Ffordd:
 • Mae'n daith o 21 milltir trwy ddarnau o wlad harddaf de Cymru, o Landaf i fannau cysegredig Pen-rhys. Mae ym Mhen-rhys gerflun (modern) o'r Forwyn Fair, a'r ffynnon wellhad o'r canol oesoedd.
 • Mae'n daith o ddau ddiwrnod, gan dorri'ch taith yn nhref hanesyddol, Llantrisant. Neu beth am grwydro'r ffordd am ryw awr neu ddwy?
 • Mae'n bosib cael trenau neu fysiau o Landaf, Radur, Creigiau, Groes-faen, Llantrisant, Tonyrefail, Trebanog, Dinas a Phen-rhys.
 • Mae yna ddigon o lefydd i gael bwyd a diod yn agos i'r Ffordd.
 • Mae'r holl Ffordd i gyd yn dilyn ffyrdd cyhoeddus.

Yn ystod 2019 mi fydd y Ffordd yn cael eu harwyddo gan symbolau amlwg ac yn cael ei chyflwyno i drefydd a phentrefi ar hyd y daith. Mae yna nifer o daflenni yn cael eu paratoi, yn dangos y Ffordd yn fanwl, gyda mapiau, ag ychydig o hanes pob ardal. Mi fydd y wefan hon yn cael ei datblygu i roi rhagor o wybodaeth, gan gynnwys llefydd i aros dros nos a llefydd i ymweld â nhw, yn ogystal â gwybodaeth ar gyfer disgyblion ar wahanol agweddau o'r ffordd. Cadwch edrych ar y wefan am fwy o fanylion....

Contact Details/ Manylion Cyswllt

ppwp2020@gmail.com


Penrhys is an island at the forest's edge
With consecrated bread and holy water

by Gwilym Tew circa 1470